Rider
        Music Productions
 
Välkomna! Nu går Prismakörerna ihop med
Knivsta Kulturskola!

Anmälan öppnar 22 augusti och görs här.

27 augusti - Start Prisma Teens
29 augusti - Start Prisma
29 augusti - Start Mini-Prisma


  Avslutningskonserten: Visor i Vinterskrud sker 1 december i Eric  Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm.
För provsjungningning till Prisma Teens, kontakt mig här.
Ingen provsjungning till Mini-Prisma eller Prisma.
Varmt välkomna!

 
Detta är
       Charlotte

Välkommen till Rider Music Productions. Företaget erbjuder: