Rider
        Music Productions
 
Välkomna! Snart startar körerna för våren!
15 januari - Start Prisma Teens
17 januari - Start Prisma
31 januari - Start Mini-Prisma


 
För provsjungningning till Prisma Teens, kontakt mig här.
Ingen provsjungning till Mini-Prisma eller Prisma.
Varmt välkomna!

 
Detta är
       Charlotte

Välkommen till Rider Music Productions. Företaget erbjuder: